This website works best with JavaScript enabled
BT Education 2 - шаблон joomla Создание сайтов

s5 logo

Lando.lv ofis Riga 1 Tāl.: +371 67273009, +371 29433553
Adrese: Rīga, A. Čaka iela 83/85

Licencēta mācību centrs LANDO. МОН № 3360800220

  facebook icon small  youtube icon  draugiem lando

1. klases vārdnīcas vārdi attēlos. Iegaumēt 2. klases vārdnīcas vārdusMācāmies iegaumēt vārdnīcas vārdus 1. un 2. klasei Mācību centrā Lando. Iegaumēšanai izmantojam mnemoniku, mnemotehniku, asociatīvo domāšanu, radošo pieeju.
Nodarbībā bērni mācās zīmēt tos burtus, kurus jāiegaumē vārdnīcas vārdu pareizrakstībai, jo šos vārdus nevar pārbaudīt. Tos vienkārši jāiegaumē. Iezubrīšana ir garlaicīga metode. Interesantāk ir iegaumēt rotaļspēles laikā.
Attēlā jūs redzat, kā bērni paši zīmē burtus, kurus jāiegaumē. Skolēniem ļoti patīk, kad izglītošanā izmanto spēles elementus un nestandarta pieeju.

1. klases vārdnīcas vārdi attēlos. Iegaumēt 2. klases vārdnīcas vārdusMācāmies iegaumēt vārdnīcas vārdus 1. un 2. klasei Mācību centrā Lando. Iegaumēšanai izmantojam mnemoniku, mnemotehniku, asociatīvo domāšanu, radošo pieeju.
Nodarbībā bērni mācās zīmēt tos burtus, kurus jāiegaumē vārdnīcas vārdu pareizrakstībai, jo šos vārdus nevar pārbaudīt. Tos vienkārši jāiegaumē. Iezubrīšana ir garlaicīga metode. Interesantāk ir iegaumēt rotaļspēles laikā.
Attēlā jūs redzat, kā bērni paši zīmē burtus, kurus jāiegaumē. Skolēniem ļoti patīk, kad izglītošanā izmanto spēles elementus un nestandarta pieeju.

Mammas atsauksmes par Mācību centra Lando ātru lasīšanu bērniem. Irinas Lando atsauksmes2018. gadā rudens brīvdienās mana meita palūdza, ka grib uz ātras lasīšanas skolu vai, kā vēl šo kursu sauc – “Brīnumdarīšanas skola”, Mācību centrā Lando pie Irinas Lando.

Tāpēc līdztekus tam, ka tur noslīpēja koncentrēšanās ātrumu un trenēja atmiņu, kā arī mācījās ātri uztvert izlasītā būtību un attīstīja iztēli, kursā vēl arī nodarbojās ar “burvju viras vārīšanu”, mācījās superspēju burvju vārdus un, protams, bija arī bija radošās nodarbības ar jēgu, tas ir, izgatavoja savus talismanus, burvju nūjiņu un daudz ko citu.

Mammas atsauksmes par Mācību centra Lando ātru lasīšanu bērniem. Irinas Lando atsauksmes2018. gadā rudens brīvdienās mana meita palūdza, ka grib uz ātras lasīšanas skolu vai, kā vēl šo kursu sauc – “Brīnumdarīšanas skola”, Mācību centrā Lando pie Irinas Lando.

Tāpēc līdztekus tam, ka tur noslīpēja koncentrēšanās ātrumu un trenēja atmiņu, kā arī mācījās ātri uztvert izlasītā būtību un attīstīja iztēli, kursā vēl arī nodarbojās ar “burvju viras vārīšanu”, mācījās superspēju burvju vārdus un, protams, bija arī bija radošās nodarbības ar jēgu, tas ir, izgatavoja savus talismanus, burvju nūjiņu un daudz ko citu.

Zīmēšana bērniem Rīgā Mācību centrā Lando.lv

Zīmēšana bērniem Rīgā Mācību centrā Lando.lv ir populāra, jo skolas izglītojamie mācās zīmēt visus darbus, kurus viņiem lūgs uzzīmēt skolā.

“Es vispār nepratu zīmēt, bet tagad izrādījās, ka man ir tik daudz darbu. Es gribu ātrāk atbraukt mājās un vēl zīmēt. Lando - tā ir labākā skola!”

Markuss, 7 gadi

7-9 gadīgi bērni zīmē kāda no vecākiem pavadībā. Vecāki bērni – zīmē patstāvīgi.

Divās dienās – sestdien un svētdien bērni paspēj uzzīmēt aptuveni četrdesmit darbus. Gleznošanas pamatus, zīmējuma veidošanu, perspektīvu mēs apgūstam praksē, nevis pēc garlaicīgas teorijas.

Zīmēšana bērniem Rīgā Mācību centrā Lando.lv

Zīmēšana bērniem Rīgā Mācību centrā Lando.lv ir populāra, jo skolas izglītojamie mācās zīmēt visus darbus, kurus viņiem lūgs uzzīmēt skolā.

“Es vispār nepratu zīmēt, bet tagad izrādījās, ka man ir tik daudz darbu. Es gribu ātrāk atbraukt mājās un vēl zīmēt. Lando - tā ir labākā skola!”

Markuss, 7 gadi

7-9 gadīgi bērni zīmē kāda no vecākiem pavadībā. Vecāki bērni – zīmē patstāvīgi.

Divās dienās – sestdien un svētdien bērni paspēj uzzīmēt aptuveni četrdesmit darbus. Gleznošanas pamatus, zīmējuma veidošanu, perspektīvu mēs apgūstam praksē, nevis pēc garlaicīgas teorijas.

Ātrlasīšana bērniem – kā bērnam iemācīt lasīt ātrākĀtrlasīšana bērniem Mācību centrā Lando darbojas jau vairāk kā divdesmit gadus. Mēs varam atbildēt uz jautājumu, kā bērnam iemācīt lasīt ātrāk. Ātrlasīšanas programmai ir skaidrs pamats, un tā ietver sevī trīs galvenos principus.

Pirmkārt, ātrlasīšana ir tieši saistīta ar uzmanības attīstīšanu. Padomājiet, kad uzmanība pieaug – kad jūs zināt, ka jums lēnām atkārtos vēl vairākas reizes, vai kad informāciju pasniedz ātrā tempā? Ja informāciju pasniedz ātri, tad uzmanība paaugstinās, atbilstoši, jo uzmanība ir tieši saistīta ar atmiņu, uzlabojas izlasītā iegaumēšana.

Ātrlasīšana bērniem – kā bērnam iemācīt lasīt ātrākĀtrlasīšana bērniem Mācību centrā Lando darbojas jau vairāk kā divdesmit gadus. Mēs varam atbildēt uz jautājumu, kā bērnam iemācīt lasīt ātrāk. Ātrlasīšanas programmai ir skaidrs pamats, un tā ietver sevī trīs galvenos principus.

Pirmkārt, ātrlasīšana ir tieši saistīta ar uzmanības attīstīšanu. Padomājiet, kad uzmanība pieaug – kad jūs zināt, ka jums lēnām atkārtos vēl vairākas reizes, vai kad informāciju pasniedz ātrā tempā? Ja informāciju pasniedz ātri, tad uzmanība paaugstinās, atbilstoši, jo uzmanība ir tieši saistīta ar atmiņu, uzlabojas izlasītā iegaumēšana.

Kā jūsu bērnam iemācīt mācīties? Vai repetitors palīdzēs?

Jūs kopā ar bērnu gatavojat mācību stundas? Arvien biežāk čatos lasu to māmiņu “dvēseles kliedzienus”, kuras raksta, ka vairs nav spēka “vilkt” skolas mājas uzdevumus. Viena lieta, ja jāpalīdz ar kādu konkrētu uzdevumu, un pavisam cits, kad tas pārvēršas ikdienas katorgā.

Es tikai nesen uzzināju, ja skolā bērnam kaut kas nepatīk, tad viņam var nelikt un nespiest kaut ko darīt, lai viņš vienkārši pasēž. Vecāki sākumā bija ļoti priecīgi, ka no izglītošanas procesa izslēdza dresūru un stingrību. Tas patiešām ir patīkami. Tomēr neviens negaidīja tādas sekas: ja bērns mācību stundā “vienkārši pasēdēja”, tad kurš un kad viņam paskaidros garām palaisto mācību materiālu, jo neviens nav atcēlis obligāto kontroldarbu grafiku? Šī slodze gulsies uz vecāku pleciem.

Kā jūsu bērnam iemācīt mācīties? Vai repetitors palīdzēs?

Jūs kopā ar bērnu gatavojat mācību stundas? Arvien biežāk čatos lasu to māmiņu “dvēseles kliedzienus”, kuras raksta, ka vairs nav spēka “vilkt” skolas mājas uzdevumus. Viena lieta, ja jāpalīdz ar kādu konkrētu uzdevumu, un pavisam cits, kad tas pārvēršas ikdienas katorgā.

Es tikai nesen uzzināju, ja skolā bērnam kaut kas nepatīk, tad viņam var nelikt un nespiest kaut ko darīt, lai viņš vienkārši pasēž. Vecāki sākumā bija ļoti priecīgi, ka no izglītošanas procesa izslēdza dresūru un stingrību. Tas patiešām ir patīkami. Tomēr neviens negaidīja tādas sekas: ja bērns mācību stundā “vienkārši pasēdēja”, tad kurš un kad viņam paskaidros garām palaisto mācību materiālu, jo neviens nav atcēlis obligāto kontroldarbu grafiku? Šī slodze gulsies uz vecāku pleciem.

Izglītojamo atsauksmes par kursu ”Matemātika 4.-5. klasei” brīvdienāsIzglītojamo atsauksmes par kursu “Matemātika 4.-5. klasei” brīvdienās. Uz matemātiku Mācību centrā Lando mani pierakstīja mamma. Es negribēju, tāpēc ka bija brīvdienas, un gribēju atpūsties. Brīvdienās tikai sešās nodarbību dienās pa trīs stundām, es apguvu decimāldaļskaitļus, iemācījos pareizi strādāt ar cirkuli, kļuvu daudz pārliecinātāks, risinot piemērus ar parastiem daļskaitļiem, un iepazinos ar divām gudrām meitenēm. Es biju patīkami pārsteigts par Lando skolu, gribu atkal šeit nonākt. Atnākšu uz citām programmām – zīmēšanu un ātru iegaumēšanu.

Boriss Nejs

Izglītojamo atsauksmes par kursu ”Matemātika 4.-5. klasei” brīvdienāsIzglītojamo atsauksmes par kursu “Matemātika 4.-5. klasei” brīvdienās. Uz matemātiku Mācību centrā Lando mani pierakstīja mamma. Es negribēju, tāpēc ka bija brīvdienas, un gribēju atpūsties. Brīvdienās tikai sešās nodarbību dienās pa trīs stundām, es apguvu decimāldaļskaitļus, iemācījos pareizi strādāt ar cirkuli, kļuvu daudz pārliecinātāks, risinot piemērus ar parastiem daļskaitļiem, un iepazinos ar divām gudrām meitenēm. Es biju patīkami pārsteigts par Lando skolu, gribu atkal šeit nonākt. Atnākšu uz citām programmām – zīmēšanu un ātru iegaumēšanu.

Boriss Nejs

Matemātika 2.–3. klasei brīvdienās Mācību centrā Lando. Izglītojamo atsauksmes par programmuMatemātika 2.-3. klasei brīvdienās Mācību centrā Lando. Izglītojamo atsauksmes par programmu. Lando skolā ir ļoti interesanti. Mēs sešas dienas apguvām matemātiku. Man ļoti patika uzdevumi par Nezinīti un par Matroskinu, lai gan man visgrūtāk bija risināt uzdevumus un piemērus. Vēl mēs mācījāmies reizināšanas tabulu. Es negribu iet projām no šīs skolas, tā ir lieliska, un šeit man parādījās jauna draudzene Ksjuša. Mums vispār bija ļoti laba un draudzīga klase.

Matemātika 2.–3. klasei brīvdienās Mācību centrā Lando. Izglītojamo atsauksmes par programmuMatemātika 2.-3. klasei brīvdienās Mācību centrā Lando. Izglītojamo atsauksmes par programmu. Lando skolā ir ļoti interesanti. Mēs sešas dienas apguvām matemātiku. Man ļoti patika uzdevumi par Nezinīti un par Matroskinu, lai gan man visgrūtāk bija risināt uzdevumus un piemērus. Vēl mēs mācījāmies reizināšanas tabulu. Es negribu iet projām no šīs skolas, tā ir lieliska, un šeit man parādījās jauna draudzene Ksjuša. Mums vispār bija ļoti laba un draudzīga klase.

Pusaudžu atsauksmes par kursu “Informācijas ātra iegaumēšana un atmiņas attīstīšana”Pusaudžu atsauksmes par kursu “Informācijas ātra iegaumēšana un atmiņas attīstīšana” Mācību centrā Lando. Trenere Irina Lando. Programma “Es kārtoju eksāmenus”. Kā apgūt skolas programmas materiālu. Kā iegaumēt materiālu. Visvairāk patika iegaumēšana tēlu veidā un ciparu vai datu iegaumēšana, tas man tiešām noderēs skolā vēstures mācību stundā! Skolā pierasts strādāt ar darba burtnīcām, tāpēc bija neierasti, ka visi uzdevumi un izdales materiāls uz lielām lapām. Teicami materiāli – skaisti nodrukāti un labs papīrs. Priecēja, ka mums atdeva kartiņas ar cipariem. 

Pusaudžu atsauksmes par kursu “Informācijas ātra iegaumēšana un atmiņas attīstīšana”Pusaudžu atsauksmes par kursu “Informācijas ātra iegaumēšana un atmiņas attīstīšana” Mācību centrā Lando. Trenere Irina Lando. Programma “Es kārtoju eksāmenus”. Kā apgūt skolas programmas materiālu. Kā iegaumēt materiālu. Visvairāk patika iegaumēšana tēlu veidā un ciparu vai datu iegaumēšana, tas man tiešām noderēs skolā vēstures mācību stundā! Skolā pierasts strādāt ar darba burtnīcām, tāpēc bija neierasti, ka visi uzdevumi un izdales materiāls uz lielām lapām. Teicami materiāli – skaisti nodrukāti un labs papīrs. Priecēja, ka mums atdeva kartiņas ar cipariem. 

Atsauksmes par kursu “Konfliktu vadīšana pusaudžiem” Mācību centrā LandoAtsauksmes par kursu “Konfliktu vadīšana pusaudžiem” Mācību centrā Lando. Viss patika, es uzzināju daudz jauna sev. Man bija īpaši interesanti uzzināt par konfliktiem, kas var rasties uz ielas. Es gribu pateikt Paldies Lando skolai par šo kursu. Es vēl atnākšu uz citiem kursiem. Plānoju apmeklēt ātru iegaumēšanu un ātru lasīšanu – vajag mācībām.

Kirils Pučkovs

Atsauksmes par kursu “Konfliktu vadīšana pusaudžiem” Mācību centrā LandoAtsauksmes par kursu “Konfliktu vadīšana pusaudžiem” Mācību centrā Lando. Viss patika, es uzzināju daudz jauna sev. Man bija īpaši interesanti uzzināt par konfliktiem, kas var rasties uz ielas. Es gribu pateikt Paldies Lando skolai par šo kursu. Es vēl atnākšu uz citiem kursiem. Plānoju apmeklēt ātru iegaumēšanu un ātru lasīšanu – vajag mācībām.

Kirils Pučkovs

Kā saprast, par ko mācīties. Profesionālā orientācija Mācību centrā LandoCeļojums profesiju pasaulē. Atsauksmes par kursu “Profesionālā orientācija pusaudžiem” Mācību centrā Lando. Patika, kā paskaidro pedagoģe Svetlana – jautri, dzīvi un interesanti. Laiks pagāja diezgan ātri un jautri. Kurss palīdzēja uzzināt, kādai profesijai pievērsties.

Patika nodarbību koncepcija, bija interaktīvas un aizrautīgas sarunas, interesanti dzīvesstāsti, kā pielietot iegūtās zināšanas. 

Timurs, RTLG, 10. kl.

Kā saprast, par ko mācīties. Profesionālā orientācija Mācību centrā LandoCeļojums profesiju pasaulē. Atsauksmes par kursu “Profesionālā orientācija pusaudžiem” Mācību centrā Lando. Patika, kā paskaidro pedagoģe Svetlana – jautri, dzīvi un interesanti. Laiks pagāja diezgan ātri un jautri. Kurss palīdzēja uzzināt, kādai profesijai pievērsties.

Patika nodarbību koncepcija, bija interaktīvas un aizrautīgas sarunas, interesanti dzīvesstāsti, kā pielietot iegūtās zināšanas. 

Timurs, RTLG, 10. kl.

Mācību centra Lando pusaudžu atsauksmes. Profesionālā orientācija Mācību centrā Lando.

Mācību centra Lando pusaudžu atsauksmes. Kā izvēlēties nākotnes profesiju. Uz kursu ieteica aiziet vecāki. Nodarbībās “Kā izvēlēties nākotnes profesiju un par ko iet mācīties” man patika absolūti viss. Psihologa Svetlanas pieeja un aizraujoši un izzinoši testi. Šie kursi deva iespēju iepazīt sevi nedaudz labāk un pat, var teikt, izlemt par profesijas Izvēli.

Marija Jegorova

Mācību centra Lando pusaudžu atsauksmes. Profesionālā orientācija Mācību centrā Lando.

Mācību centra Lando pusaudžu atsauksmes. Kā izvēlēties nākotnes profesiju. Uz kursu ieteica aiziet vecāki. Nodarbībās “Kā izvēlēties nākotnes profesiju un par ko iet mācīties” man patika absolūti viss. Psihologa Svetlanas pieeja un aizraujoši un izzinoši testi. Šie kursi deva iespēju iepazīt sevi nedaudz labāk un pat, var teikt, izlemt par profesijas Izvēli.

Marija Jegorova

Pusaudžu atsauksmes par kursu Mācību centrā Lando. Profesionālā orientācija Mācību centrā Lando.

Pusaudžu atsauksmes par kursu Mācību centrā Lando. Profesionālā orientācija Mācību centrā Lando. Bija ļoti interesanti klausīties: ļoti jautri un informatīvi. Ieguvu daudz prieka. Kursi, par ko iet mācīties, un kā izvēlēties specialitāti, lielā mērā sašaurināja mani interesējošo profesiju loku. Varu nešķiest spēkus un koncentrēties uz kaut ko vienu. Testi ļoti palīdzēja saprast, kas man vairāk patīk, uz kurieni mani vairāk velk. Saņēmu ļoti daudz informācijas ne tikai par profesijām, bet arī par cilvēka psiholoģiju. Paldies, man ļoti patika. Gribu atnākt vēlreiz uz runas mākslu un ātru lasīšanu.

Milana Ļebedeva, 12. klase

Pusaudžu atsauksmes par kursu Mācību centrā Lando. Profesionālā orientācija Mācību centrā Lando.

Pusaudžu atsauksmes par kursu Mācību centrā Lando. Profesionālā orientācija Mācību centrā Lando. Bija ļoti interesanti klausīties: ļoti jautri un informatīvi. Ieguvu daudz prieka. Kursi, par ko iet mācīties, un kā izvēlēties specialitāti, lielā mērā sašaurināja mani interesējošo profesiju loku. Varu nešķiest spēkus un koncentrēties uz kaut ko vienu. Testi ļoti palīdzēja saprast, kas man vairāk patīk, uz kurieni mani vairāk velk. Saņēmu ļoti daudz informācijas ne tikai par profesijām, bet arī par cilvēka psiholoģiju. Paldies, man ļoti patika. Gribu atnākt vēlreiz uz runas mākslu un ātru lasīšanu.

Milana Ļebedeva, 12. klase

skorochtenieDljaDetej latUIUI

Magic78987

Proforientacija Lando6576567

risovanie la57656757t

Video kanāls 

Parakstīties uz jaunumiem 

Rekvizīti 

Licencēts ātrās iegaumēšanas mācību centrs LANDO®
МОН № 3360800220

Rīga, A. Čaka iela 83/85
Tāl.: +371 67273009, +371 29433553
info@lando.lv

  facebook icon small  youtube icon  draugiem lando

#fc3424 #5835a1 #1975f2 #2fc86b #f_syc9 #eef77 #020614063440